Facebook Nagradna igra “Vse za valentinovo”

Februar je mesec poezije in zaljubljencev. AC Kondor skupaj z Kino Gledališče Bežigrad v nagradni igri nagrajuje z izbranimi nagradami za romantični valentinov zmenek.

Sodelujte v Facebook nagradni igri in si z ljubezenskim pismom “pripišite” izbrane nagrade za romantični valentinov zmenek!

Nagradna igra poteka na Facebook profilu AC Kondor. 

Nagrada nagradne igre VSE ZA VALENTINOVO

 1. CelodnevnA brezplačna vožnja z električnim vozilom Volkswagen ID.5. Nagrajenec/ka vozilo prevzame na naslovu organizatorja nagradne igre, AC Kondor, Letališka cesta 9, 1000 Ljubljana, na dan 14.2.2023 od 14.00 naprej. Vozilo vrne na isto mesto naslednji dan, 15.2.2023 najkasneje do 15.00. Ob prevzemu vozila se nagrajenec ustrezno identificira in izkaže tudi veljavno vozniško dovoljenje.
 2. Kino večerja za dve osebi (2x jed in 2x pijača iz menija), dve vstopnici za ogled filma The Notebook, na dan 14.2.2023 ob 19:00. 
AC Kondor Nagradna igra Vse za valentinovo-ID.5 in romanticni vecer v kinu Bežigrad

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH NA FACEBOOKU 

 1. Uvodne določbe 

Organizator nagradnih iger je podjetje AC Kondor d.o.o., Letališka cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: 77471539, (v nadaljevanju organizator). 

Udeleženec v žrebu nagradne igre je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena teh pravil. 

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki je: 

 • s pisano besedo komentiral objavo nagradne igre in/ali s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, 
 • sprejel pogoje in pravila za sodelovanje v nagradni igri, 
 • bil izžreban za nagrado v skladu s temi pravili. 

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame, potem ko je ob prevzemu nagrade predložil organizatorju listine, navedene v nadaljnjih členih teh pravil. 

 1. Pogoji sodelovanja. 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe ter mladoletniki z dopolnjenim 15. letom starosti z bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Osebe, mlajše od 15 let, lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali zakonitih skrbnikov. 

 1. Kako sodelovati v nagradni igri 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je pisno komentiranje objave nagradne igre s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, objavljene na uradni Facebook strani organizatorja AC Kondor: https://www.facebook.com/ac.kondor. Vsak udeleženec lahko v nagradnem žrebanju konkretne nagradne igre sodeluje samo enkrat. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni potreben. 

 1. Žrebanje nagrad 

Žrebanje, v katerem sodelujejo vsi udeleženci, ki ustrezajo pogojem navedenim v teh pravilih, poteka na datum, ki je objavljen v vsakokratni objavi nagradne igre na Facebook strani organizatorja in bo potekalo v prostorih organizatorja na naslovu: Letališka cesta 9, 1000 Ljubljana. Ime nagrajenca se objavi takoj po žrebu na organizatorjevi originalni Facebook objavi, ki komunicira vsakokratno nagradno igro. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da izžrebana oseba: ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili; ne spoštuje teh pravil; je bila izžrebana v nasprotju s temi pravili. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. 

 1. Obvestilo in dostava nagrad 

Izžrebanec bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen preko zasebne pošte na Facebooku. V kolikor organizator nagradne igre tega ne more storiti, se izžrebanca javno pozove v originalni nagradni objavi, naj se oglasi na zasebno sporočilo uradnega profila AC Kondor. Podelitev nagrade se lahko organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime in fotografijo brezplačno objavijo in uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne odobritve zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi, priloženo pa ji mora biti tudi dokazilo, da jo podaja upravičena oseba. Ob prevzemu nagrade, poslane po pošti oz. ob osebnem prevzemu, se je izžrebanec dolžan izkazati v skladu s predpisi, ki veljajo za prevzem priporočenih poštnih pošiljk oz. z veljavnim osebnim dokumentom. 

 1. Davki in akontacija dohodnine 

Plačilo vseh davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitniku nagrade poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Organizator je dolžan prijaviti vrednost nagrade Davčni upravi za potrebe odmere dohodnine nagrajenca in odvesti akontacijo dohodnine. Pred prevzemom nagrade je izžrebanec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in posredovati davčno številko. V kolikor izžrebanec nagrade ne prevzame v s strani organizatorja zastavljenem roku ali ne izpolni vseh obveznosti, navedenih v tem členu, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. 

 1. Odgovornost 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami v zvezi z lastništvom izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je izpolnila dopisnico oz. spletni obrazec. Facebook na nikakršen način ni povezan z nagradnimi igrami AC Kondor in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo izvedbo. Če se nagrajenec nagradi odpove ali organizator iz razlogov, določenih v teh pravilih, nagrade ne podeli, organizator ni dolžan izžrebati novega nagrajenca oziroma podeliti nagrade drugemu udeležencu nagradne igre. Nagradna igra ni v nobenem smislu sponzorirana od, spodbujana od, upravljana od, ali kako drugače povezana s podjetjem Facebook. 

 1. Uporaba osebnih podatkov in preklic sodelovanja 

Varstvo osebnih podatkov je za družbo AC Kondor d.o.o. zelo pomembno. Organizator za namen nagradne igre zbira in nadalje obdeluje naslednje osebne podatke: 

– o udeležencih: uporabniško ime na Facebooku
– o izžrebancih: uporabniško ime na Facebooku
 – o nagrajencih: ime in priimek, naslova stalnega bivališča, davčna številka, telefonska številka, epošta 

Zbrane osebne podatke bomo hranili še tri mesece po zaključku nagradne igre. Z osebnimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.ackondor.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (AC Kondor d.o.o., Letališka cesta 9, 1000 Ljubljana telefon: 01 542 11 70, e-pošta: info@ac-kondor.si). 

 1. Pravila nagradne igre 

Pravila nagradne igre so na ogled in na razpolago na organizatorjevi spletni strani www.ackondor.si in fizično v prostorih organizatorja. Udeleženci v nagradni igri so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 

 1. Hramba dokumentacije 

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta, dokumentacija v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti. 

V Ljubljani, 1. 2. 2023  

AC Kondor d.o.o.