Zaradi velikega povpraševanja in s tem posledično podaljšanjem čakalnih dob ob nakupu novega osebnega avtomobila, vabimo vse, ki so na novo vozilo pripravljeni počakati več kot 6 mesecev, k sodelovanju v nagradni igri.

Z malce sreče lahko osvojite res krasno, praktično, original Volkswagen darilo: Volkswagen gorsko kolo 650B.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo te Splošne pogoje in pravila sodelovanja  in so v času trajanja nagradne igre kupili novo osebno vozilo v AC Kondorju ter izpolnili kupon/obrazec s katerim so potrdili sodelovanje v nagradni igri.

Nagradna igra bo potekala v  času od  15.4.2019 do 15.12.2019. Žrebanje bo izvedeno in objavljeno 19.12.2019 na naši spletni in FB strani. Nagrajenec bo obveščen po e-pošti ali s telefonskim klicem.

Splošni pogoji in pravila sodelovanja

 

Uvodne določbe

 1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira AC Kondor d.o.o., Letališka 9a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

 1. člen

Nagradna igra bo potekala v  času od  15.4. 2019 do 15. 12. 2019. Žrebanje bo izvedeno in objavljeno 19.12.2019.

Sodelovanje v nagradni igri

 1. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo te splošne pogoje in pravila sodelovanja.

 1. člen

Sodelujoči v žrebu za nagrade so vsi, ki bodo do dne 15.12.2019 do 23:59 ure kupili novo osebno vozilo v AC Kondorju in izpolnili kupon/obrazec ter s tem potrdili sodelovanje v nagradni igri.

Številka računa ob nakupu avtomobila,  osebne in kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, kraj, elektronski naslov in telefonska številka) se vpiše v obrazec, ki ga dobite ob nakupu novega avtomobila pri vašem servisnem svetovalcu.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezno posredovane podatke (npr. neobstoječe elektronske naslove sodelujočih) in/ali načine sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da izloči iz žrebanja neobstoječe e-naslove/tel. številke sodelujočih.

 1. člen

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo sodelujoči enake možnosti dobiti nagrado.

 1. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je sodelujoči sprejel pravila nagradne igre s tem, ko sodeluje v nagradni igri .

 1. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre ali osebe, ki so kupile vozilo po pogojih sodelavec. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

 

 

 

Potek žrebanja in komisija nagradne igre

 1. člen

Nagradno žrebanje bo potekalo dne 19. 12. 2019 v poslovnih prostorih organizatorja.

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki mora pripraviti zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, članih komisije, izžrebancih oz. nagrajencih, morebitnih odločitvah komisije ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad

 1. člen

Nagrada, ki se podeli izžrebancuje:

Volkswagen gorsko koloGTI

Material: aluminij

Masa [kg]: 15.1

Spol: unisex

Vrsta: gorsko kolo

Barva: črna / rdeča

Velikost kolesa: 29 palcev

Višina okvirja: 53 cm

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

 1. člen

Nagrajenec je sodelujoči v nagradni igri, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščenipo e-pošti ali s klicem na telefonsko številko najkasneje v 5-ih (petih) delovnih dnevih po izvedbi žrebanja. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade (npr. posredovanjem elektronskega naslova, davčne številke, ipd.) posredovati ob podpisu obrazca. Če se nagrada ne preda na licu mesta ob dogodku, bo organizator v obvestilu sporočil  nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitne ostale specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka in fotografije na AC Kondor kanalih  – socialni mediji (FB, Ln, Ig, spletna stran,…) za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

 1. člen

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju poda podpisano pisno izjavo na naslov AC Kondor d.o.o., nagradna igra, Ljubljana ali e-naslov:maja.hajdic@ac-kondor.si, da se odpoveduje nagradi. Če nagrada ne bo podeljena, se izvede ponovno žrebanje o katerem bomo obvestili preko naših socialnih medijev in na spletni strani.

 1. člen

Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

 1. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.ackondor.si

 1. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajencem se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 1. člen

S sodelovanjem, sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji) in za namene neposrednega trženja. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteve sodelujočega, omenjene v predhodnem stavku, so brezplačne. Zahteva se pošlje pisno na naslov AC Kondor d.o.o., Letališka 9a, 1000 Ljubljana, oz. v primeru neposrednega trženja na elektronski naslov silva.music@ac-kondor.siza zahtevo za prenehanje posredovanja elektronske pošte za namene neposrednega trženja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega v nagradni igri prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja.

Končna določba

 1. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 15.4. 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletnih straneh www.ackondor.si.

AC Kondor d.o.o.

Ljubljana, 11. 4. 2019

AC KONDOR

KARTICA ZAUPANJA

AC KONDOR

TRGOVEC LETA 2018

AC KONDOR

ZADNJA NOVICA

Call Now Button
Scroll to Top
Amir Selman

V AC Kondor delam kot avtomehanik. Prijetno je delati v našem kolektivu, sodelavci so prijazni, ustrežljivi ter se maksimalno potrudimo za naše stranke. Moj najljubši Volkswagen je Passat, ker je prostoren in vpadljiv avto. V prostem času se najraje potepam s svojim psom. Sanjske počitnice so zame kampiranje v šotoru, kjer ni preveč ljudi. Najljubši okus sladoleda je pistacija, še boljša osvežitev pa je bitter lemon. Moj moto je: Za vsako stvar v življenju imaš en poskus.

Andraž Klemenčič
Ob nakupu novega vozila, vam podarim keramični hranilnik (šparovec) VW Transporter T1 po izbiti, do 25,00€ ⨀ Bon za financiranje/zavarovanje preko Porsche kredita ali leasinga (do -1.500,00 EUR) ⨀ Bon za zimske pnevmatike ob nakupu novega vozila (do vrednosti 800,00 EUR).
Aleksander Ravnihar
25 % popust na originalne zavorne ploščice in diske, za starejša vozila od štirih let · Previjačenje koles že za 15 EUR. **V ceno ni vključeno centriranje gum · 30% popust na metlice brisalcev
Aleksander Ravnihar

V AC Kondor delam kot avtoklepar. Ni mi težko priti v službo, ker so odnosi med sodelavci super, poleg tega pa rad opravljam svoje delo. Moj najljubši Volkswagen je Tiguan, predvsem nov model in njegova oblika. V prostem času se sproščam z adrenalinskimi športi ali ob kozarčku vina v dobri družbi. Ne morem se upreti dobri enolončnici. Moj moto je: Živi s čim manj stresa.

Matjaž Perme
25 % popust na originalne zavorne ploščice in diske, za starejša vozila od štirih let · Previjačenje koles že za 15 EUR. **V ceno ni vključeno centriranje gum · 30% popust na metlice brisalcev
Matjaž Perme

V AC Kondor delam kot cenilec in avtoklepar. Že od nekdaj me navdušuje delo s strankami in avtomobili. Ponosen sem na našo ekipo AC kondor, ker se zares potrudimo za stranke in njihove avtomobile. Moj najljubši Volkswagen je Tiguan, ker ga vozim tudi sam. J V prostem času rad preklopim iz štirih koles na dva, najbolj me sprosti kolesarstvo (cestno). Sanjske počitnice bi izkoristil za uživanje in ležanje na plaži, vsaj 14 dni. Zraven bi si privoščil sladoled, obvezno z okusom vanilje. Najljubša hrana? Slovenska klasika…dunajski zrezek in pivo. Moj moto je: odgovornost.

Uroš Aničič
Ob nakupu novega vozila, vam podarim VW USB ključek po izbiri, do 31,00€ ⨀ Bon za financiranje/zavarovanje preko Porsche kredita ali leasinga (do -1.500,00 EUR) ⨀ Bon za zimske pnevmatike ob nakupu novega vozila (do vrednosti 800,00 EUR).
Uroš Aničič

Moja vloga v AC Kondor je vodja ključnih kupcev. V AC Kondor mi je všeč izjemno, sproščeno vzdušje in prijaznost sodelavcev. Moj najljubši Volkswagen je Touareg, ker zgleda vrhunsko. Prosti čas izkoristim za druženje s prijatelji. Sanjske počitnice bi preživel na Karibih, z allinclusive paketom. Pohladil bi se s sladoledom okusa vanilja. Če me zvije lakota, prisegam na dober hamburger. Najbolj se odžejam z vodo. Moj moto je: Življenje je učenje.

Damijan Plut
Ob nakupu novega avta vam podarim darilo v vrednosti 50€ ⨀ Bon za financiranje/zavarovanje preko Porsche kredita ali leasinga (do -1.500,00 EUR) ⨀ Bon za zimske pnevmatike ob nakupu novega vozila (do vrednosti 800,00 EUR).
Damijan Plut

Moja vloga v AC Kondor je vodja prodaje.

Žiga Stare
Ob nakupu novega vozila, vam podarim VW skodelico po izbiri, do 20,00€ ⨀ Bon za financiranje/zavarovanje preko Porsche kredita ali leasinga (do -1.500,00 EUR) ⨀ Bon za zimske pnevmatike ob nakupu novega vozila (do vrednosti 800,00 EUR).
Žiga Stare

V AC Kondor delam kot prodajni svetovalec. Tukaj so mi všeč odnosi med zaposlenimi, klima in pogoji za delo. Vsak posameznik ima v AC Kondor možnost za osebni in karierni razvoj. Moj najljubši Volkswagen je Passat, ker je prostoren in vsestranski. V prostem času rad sup-am, uživam na piknikih z družino, kjer ne smejo manjkati čevapčiči in hladna voda. Kupite me s sladoledom okusa piškotek. Moj moto je:  Življenje ni  narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.

Patrick Matičič
Ob nakupu novega vozila, vam podarim VW dežnik po izbiri, do 33,00€ ⨀ Bon za financiranje/zavarovanje preko Porsche kredita ali leasinga (do -1.500,00 EUR) ⨀ Bon za zimske pnevmatike ob nakupu novega vozila (do vrednosti 800,00 EUR).
Patrick Matičič

Moja vloga v AC Kondor je prodaja rabljenih in novih vozil. V AC Kondor me najbolj navdušujejo ambicije in rast podjetja.Z ekipo sodelavcev se trudimo za drugačen, bolj osebni, individualni pristop do strank. Moj najljubši Volkswagen je Golf, klasika pač. V prostem času rad potujem in odkrivam samega sebe. Na sanjske počitnice bi se odpravil nekam v Alpe, koča ob smučišču… Poleti se težko uprem sladoledu z okusom limone ali borovnice. No, dobremu zrezku in sirovim štrukljem z brusnično omako tudi ne bi rekel ne. Moj moto je:

Andraž Klemenčič

Moja vloga v AC Kondor je vodja prodaje gospodarskih vozil oz. vodja prodaje pravnim osebam. Zjutraj mi ni težko vstati in iti v službo, v AC Kondor, saj je prijetno delati v dobrem vzdušju in z dobro ekipo, ki jo odlikuje skrb za stranke, prilagodljivost, ažurnost in ljubezen do dela. Moj najljubši Volkswagen je AMAROK. Zakaj? Je to sploh vprašanje? Poskusite ga in boste videli :) V prostem času se ukvarjam s športom, najrajši pa čas preživim z družino. Sanjske počitnice bi preživel v Dalmaciji, pomol, vrša, žar, morski sadeži, zraven pa nazdravil s čim bolj odpiljeno verzija Craft piva. Moj moto je: Bomo zmogli? Bomo, ja!

Ines Mole
Ob nakupu novega vozila, vam podarim VW majico po izbiri, do 31,00€ ⨀ Bon za financiranje/zavarovanje preko Porsche kredita ali leasinga (do -1.500,00 EUR) ⨀ Bon za zimske pnevmatike ob nakupu novega vozila (do vrednosti 800,00 EUR).
Amir Selman
25 % popust na originalne zavorne ploščice in diske, za starejša vozila od štirih let · Previjačenje koles že za 15 EUR. **V ceno ni vključeno centriranje gum · 30% popust na metlice brisalcev
Matej Turšič

Moj opis še sledi.

Hvala za razumevanje :)

Alex Lan Sedej

V AC Kondor delam kot avtoserviser. Rad pridem v službo, ker se s sodelavci super razumem, na servisu pa je dobro vzdušje. Od nekdaj sem se navduševal nad delom z avtomobili. Moj najljubši Volkswagen je Passat, zato ga tudi vozim. V prostem času rad športam, hodim v fitnes in igram badminton. Ni ga čez dobro nogometno tekmo Olimpije, v družbi s prijatelji. Sanjskih počitnic nimam, važno, da je toplo in morje. Prepričaš me z dobro sladico. Moj moto je: Pomagaj drugim, dobro se z dobrim vrne.

Alex Lan Sedej
25 % popust na originalne zavorne ploščice in diske, za starejša vozila od štirih let · Previjačenje koles že za 15 EUR. **V ceno ni vključeno centriranje gum · 30% popust na metlice brisalcev
Blaž Per

Moj opis še sledi.

Hvala za razumevanje :)

Blaž Per
25 % popust na originalne zavorne ploščice in diske, za starejša vozila od štirih let · Previjačenje koles že za 15 EUR. **V ceno ni vključeno centriranje gum · 30% popust na metlice brisalcev
Dejan Kastelic

V AC Kondor delam kot avtomehanik. V našem podjetju me navdušujejo super ekipa, avtomobili in delo samo. Za AC Kondor imam samo pohvale. J Najljubša Volkswagna sta Arteon in Amarok, zaradi hudega dizajna in njunih oblik. V prostem času se rad vozim z motorjem in mojim avtom. Sprošča me šport, predvsem fitnes. Najboljši okus sladoleda je limona, na sanjske počitnice pa bi se odpravil v Dubaj. Moj moto je: Vse se lahko uresniči samo, če si dovolj želiš.

Dejan Kastelic
25 % popust na originalne zavorne ploščice in diske, za starejša vozila od štirih let · Previjačenje koles že za 15 EUR. **V ceno ni vključeno centriranje gum · 30% popust na metlice brisalcev
Matej Turšič
25 % popust na originalne zavorne ploščice in diske, za starejša vozila od štirih let · Previjačenje koles že za 15 EUR. **V ceno ni vključeno centriranje gum · 30% popust na metlice brisalcev
Ines Mole

V AC Kondor sem najboljša prodajna svetovalka Volkswagnov, saj sem edina punca v ekipi :) V AC Kondor mi je všeč, da smo mlada ekipa s pozitivno energijo. Uživam v družbi mojih sodelavcev, ki delujemo vsi za enega, eden za vse. Moj najljubši Volkswagen je Arteon. Zakaj? Arteon ni samo avto, je avto z dušo. Ko ga voziš, si v drugi dimenziji. Prosti čas najraje preživljam s sinom. Šport, telovadba ali hoja v hribe je moj vsakdanjik, čez vikend pa osvežujoč gin tonik v dobri družbi. Sanjske počitnice so zame razvajanje na družinskem čolnu. Moj moto je: Vsaka palica ima dva konca.

Matic Vrhovec

V AC Kondor delam kot avtoserviser. V AC Kondor mi je všeč, ker smo res dobra ekipa, s super medsebojnimi odnosi. Ponosni smo na našo lepo novo delavnico. Moj najljubši Volkswagen je Arteon, navdušuje me njegova oblika in hude linije. Prosti čas rad izkoristim za vožnjo z motocross motorjem, velik del svojega časa pa namenim gasilstvu. Najljubše jedi nimam, rad pa jem dobro in predvsem zdravo.

Matic Vrhovec
25 % popust na originalne zavorne ploščice in diske, za starejša vozila od štirih let · Previjačenje koles že za 15 EUR. **V ceno ni vključeno centriranje gum · 30% popust na metlice brisalcev
Dževad Husić

V AC Kondorju delam kot avtomehanik. V delavnici je pozitivno vzdušje, zato imam svoje delo rad. Že od nekdaj rad servisiram in popravljam avtomobile. V veselje in ponos mi je, da lahko v naši AC Kondor delavnici prenašam svoje znanje tudi na sina, ki se šola za mehanika in pri nas opravlja prakso. Najljubši Volkswagen je ARTEON, moj sanjski avto. V prostem času obiskujem fitnes, še rajši pa hodim na Judo tekme sina Benjamina. V družbi prijateljev in mrzlega piva mi nič ne manjka. J Moje življenjsko vodilo je: Poskrbi, da si zadovoljen v življenju.

Dževad Husić
25 % popust na originalne zavorne ploščice in diske, za starejša vozila od štirih let · Previjačenje koles že za 15 EUR. **V ceno ni vključeno centriranje gum · 30% popust na metlice brisalcev
Adam Rizvić
25 % popust na originalne zavorne ploščice in diske, za starejša vozila od štirih let · Previjačenje koles že za 15 EUR. **V ceno ni vključeno centriranje gum · 30% popust na metlice brisalcev
Adam Rizvić

V AC Kondor delam kot avtomehanik. V firmi me navdušuje organiziranost in usmerjenost k izboljšavam. Prijetno je delati v našem mladem kolektivu, v delavnici je dobro vzdušje. V AC Kondor smo med seboj vsi povezani. Moj najljubši Volkswagen je Tiguan, ki ga tudi sam vozim. V prostem času se najrajši odpravim na pot s svojim avtodomom. V izziv in veselje mi je obnova avtomobilskih klasikov in oldtimerjev. Če bi šli na sladoled, bi izbral okus jagode. Tvoj moto je: Delaj in uživaj sadove dela.